Usługi językowe

Szukasz tłumacza między polskim, szwedzkim i angielskim? Zapytaj o ofertę! Jestem także tłumaczem przysięgłym zarówno z języka polskiego i angielskiego na szwedzki, jak i ze szwedzkiego na polski, uprawnionym do tego przez szwedzki państwowy Urząd Usług Prawnych, Fiinansowych i Administracyjnych (Kammarkollegiet). Moje typowe zlecenia:

  • Zaświadczenia, opinie, świadectwa, dyplomy.
  • Listy, artykuły, literatura fachowa, studia, prace dyplomowe.
  • Dokumenty ewidencyjne, historyczne, genealogiczne.
  • Strony internetowe, materiały marketingowe.
  • Specyfikacje techniczne, umowy, dokumenty sądowe.

Tłumaczę również literaturę piękną.