O mnie

Działam na rozdrożach Europy Północnej i Centralnej, na pograniczu kultury i techniki, w sferze, gdzie ścierają się z sobą odmienne kultury językowe i tożsamości etniczne. Chciałbym przyczynić się do przełamania barier i wykorzystania potencjału tych spotkań.

Doświadczenie zawodowe

 • 2003–          Hirschberg Consulting: niezależny konsultant i tłumacz (polski, szwedzki, angielski)
 • 2005–2009  Paxport: IT Manager, Właściciel Produktu
 • 2000–2002  Sonera SmartTrust: dyrektor ds. rozwoju działalności i produktu
 • 1997–2000  iD2 Technologies: dyrektor ds. badań i rozwoju
 • 1996–1997  AU-System Network: dyrektor ds. handlowych
 • 1994–1996  AU-System Communication: dyrektor sprzedaży
 • 1988–1994  Verimation: dyrektor ds. rozwoju rynku, dyrektor ds. badań i rozwoju
 • 1974–1987  Volvo Data: architekt oprogramowania, szef pionu systemów komercyjnych

Formalne kwalifikacje

 • Tłumacz przysięgły z języka polskiego na szwedzki i odwrotnie
 • Tłumacz przysięgły z języka angielskiego na szwedzki
 • Magister inżynier z dyplomem politechniki w Göteborgu
 • Absolwent programu kierowania przedsiębiorstwem, IFL przy Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie
 • Certified Scrum Product Owner
 • The European IST Grand Prize przyznana jednemu z produktów przez Komisję Europejską
 • Publikacje tłumaczeń literatury pięknej

Języki

Polski, szwedzki i angielski (również konwersacyjny rosyjski, francuski i niemiecki).

Odpowiem chętnie na pytania. Proszę o kontakt.