Król i słowik – pierwszy wiersz Maschy Kaléko po szwedzku

Mascha Kaléko: Kungen och näktergalen [Król i słowik]

Przekład z niemieckiego na szwedzki: Jurek Hirschberg
Ilustracje: Magda Korotyńska
Posłowie: Horst Schröder

Tytuł oryginału: Der König und die Nachtigall

Epix Bokförlag AB 2021
ISBN 978-91-7089-299-8, 40 stron

Mascha Kaléko urodziła się w 1907 roku w żydowskiej rodzinie zamieszkałej w Chrzanowie. Jako niezwykle popularna przedstawicielka Nowej Rzeczowości odnosiła w Berlinie końca lat 1920. sukcesy dzięki swoim wrażliwym wierszom poświęconym „prostym ludziom”, ich dniu powszedniemu, marzeniom, miłości i samotności. Zmuszona do opuszczenia Niemiec po dojściu Hitlera do władzy, zamieszkała w Nowym Jorku, a potem w Jerozolimie. Zmarła w Zurichu w 1975 roku. Dzisiaj uznawana jest za jedną z najważniejszych przedstawicielek nowoczesnej niemieckojęzycznej poezji i zalicza się do najbardziej ukochanych niemieckich liryków.

O ile mi wiadomo, jest to pierwszy przekład wiersza Maschy Kaléko na szwedzki. W tym wydaniu towarzyszą mu magiczne krajobrazy spod pędzla Magdy Korotyńskiej.

Höret, was sich einst begeben
In dem Lande Werweißwo,
An dem Hofe des Regenten
In dem Schlosse Sowieso.
Hören vad som sig hänt haver
Uti landet Därådå
Vid regentens höga säte
Uppå slottet Siåså.

Przekład z niemieckiego na szwedzki: Jurek Hirschberg