Literatura bez granic

Zaledwie cząstka wszelkiej dobrej poezji, mocnej prozy czy pobudzających do myślenia esejów zostanie przetłumaczona na języki obce. Perły literatury – zarówno klasyki, jak i nowsze utwory – pozostają uwięzione w językach oryginału, czekając na szansę przeobrażenia się w literaturę światową i znalezienia nowych czytelników. Oto przykład:

Bolesław Leśmian (1877–1937) to może najbardziej oryginalny polski poeta swoich czasów. Jego magiczne światy wibrują uczuciami, nastrojami, barwami i dźwiękami, które odzwierciedlają się w osobistym języku poety, leśmiańskim raczej niż polskim. Czy leśmiański może przemówić do Szweda? Oto jedyny wiersz Leśmiana, który o ile mi wiadomo istnieje w szwedzkim tłumaczeniu. Pomyśl, ile wspaniałej literatury czeka na swoją kolej.

Tłumaczę nie tylko teksty literackie.  Zapraszam do zapoznania się z moimi usługami językowymi.