Ucieczka na Marstrand w Polskim Radiu RDC 19 stycznia 2023

O historii polskich imigrantów roku 1968 do Szwecji – zesłanych na wyspę Marstrand.

Książka Ucieczka na Marstrand Anny Grinzweig Jacobsson została wydana przez Ośrodek KARTA. Gośćmi prowadzonej przez Roberta Łuchniaka audycji byli: jeden z bohaterów książki Jurek Hirschberg i Anna Grinzweig Jacobsson, autorka.

Wysłuchaj rozmowę na RDC.