Emily Dickinson: Niemożność niczym Wino

Emily Dickinson: Impossibility, like Wine – rękopis w zbiorach Amherst College, Amherst MA, USA

Emily Dickinson napisała swój wiersz około 1864 roku. Zmarła 22 lata później. Nie zobaczyła go w druku. Nie zobaczyła żadnego swojego wiersza w druku.

Ktoś sugerował, że pisząc go, poetka myślała o oczarowaniu i upojeniu jako o elementach swojego procesu twórczego. Kto inny, że szukanie możliwego w niemożliwym to sól życia. A ktoś trzeci, że prawda kryje się w winie, a wiersz powinien zaistnieć po polsku. Zgadzam się z wszystkimi opiniami.

Impossibility, like Wine

Impossibility, like Wine
Exhilarates the Man
Who tastes it; Possibility
Is flavorless — Combine

A Chance’s faintest Tincture
And in the former Dram
Enchantment makes ingredient
As certainly as Doom —

Niemożność niczym Wino

Niemożność niczym Wino
Wprowadza w Upojenie
Tego, kto ją kosztuje;
Możność ma smak nijaki –

Dodaj choć cień Nadziei
I w łyku Niemożności
Oczarowanie znajdziesz
Pewne jak Potępienie –

Przekład z angielskiego: Jurek Hirschberg