Czesław Miłosz: Campo dei Fiori

Gettomuren. Library of Congress. //www.loc.gov

Nedan återges redaktionell text ur Dagens Nyheter den 19 april 2023, publicerad på sida 1 i DN Kultur på 80-årsdagen av gettoupproret i Warszawa. Läs Czesław Miłoszs ”Campo dei Fiori” i min översättning och missa inte Michael Winiarskis artikel.

*

”Campo dei Fiori är en av den polske Nobelpristagaren Czesław Miłoszs (1911–2004) mest berömda dikter. Den skrevs under det judiska upproret i gettot i Warszawa som inleddes den 19 april 1943. Titeln syftar på det torg i Rom där munken Giordano Bruno brändes på bål för kätteri år 1600.

Dikten publiceras i dag på 80-årsdagen av upproret i svensk nyöversättning av Jurek Hirschberg.

Läs även Michael Winiarskis text om 80-årsminnet av det judiska upproret i Warszawa.”