Litteratur utan gränser

Endast en bråkdel av all god poesi, gripande prosa och tankeväckande essäer översätts till främmande språk. Ofantliga litteraturskatter, både klassiker och nyare verk, ligger inlåsta i sina originalspråk och väntar på att bli förvandlade till världslitteratur och gripa nya läsare. Här ett exempel:

Bolesław Leśmian (1877–1937) betraktas av många som sin tids mest originella polska poet. Hans magiska världar vibrerar av känslor, stämningar, klanger och färger som speglas i poetens eget språk, leśmianska snarare än polska. Kan leśmianska tala till en svensk? Endast en enda dikt av Leśmian finns såvitt jag vet i svensk översättning. Tänk på all storartad litteratur som väntar på sin tur.

Jag översätter inte bara skönlitteratur. Läs gärna om mina språktjänster.