Sagt om Leonard Neuger och Amsagor för vuxna barn

Leonard Neuger var en boren samtalskonstnär med känsla för undertoner och nyanser. Han satsade på förbehållslös kontakt med bordet som plattform, det vill säga på omedelbarhet som bara kan uppnås i en ömsesidig och jämviktig relation, ansikte mot ansikte, öga mot öga, där var och en känner sig fullvärdig. Amsagor i Jurek Hirschbergs halsbrytande översättning bjuder in till detta bord.

Agnieszka Dauksza

Dessa fabler avtäcker världens hemligheter som annars skulle ha förblivit fördolda. Med Leon Neugers ord:

Där går gränsen. Bortom denna gräns
ligger gränsernas gränslösa skara.

Läs hans dikter om du vill förstå detta gränsland.

Adam Michnik

Riktigt vis och klok kan bara den bli som har bevarat ett lekfullt och ostyrigt barn i sig – och det hade Leo lyckats med i högsta grad.

Agneta Pleijel

Leonard Neuger, en filolog, framstående litteraturvetare och översättare, har gillrat bokens största fälla just för dess översättare. Hans fabler är så starkt inskriva i språkets fonetiska och fraseologiska skikt att de måste betraktas som i stort sett oöversättliga.

Michał Rusinek

Jag skulle kunna teckna Leons leende ur minnet. Det uttryckte hans livliga intresse och otvungna respekt for samtalspartnern, den lekfulla villigheten att knyta kontakt och låta den andre förbli sig själv. Jag ser detta leende titta fram bakom Amsagor.

Olga Tokarczuk

Läs mera om Amsagor för vuxna barn.

Hör Jurek Hirschberg läsa Amsagor och se Maria Hordyj-Jönssons bilder.