Leonard Neuger: Amsagor för vuxna barn

Leonard Neuger: Amsagor för vuxna barn

Tolkning: Jurek Hirschberg
Bild: Maria Hordyj-Jönsson

Originalets polska titel: Wierutne bajki dla dorosłych dzieci

Epix Bokförlag AB 2023
ISBN 978-91-7089-651-4, 80 sidor

Missa inte boksläppet den 22 april 2023 kl. 14:00 på Rönnells Antikvariat i Stockholm. Emi-Simone Zawall, litteraturkritiker och översättare, samtalar om Amsagor för vuxna barn med Jurek Hirschberg, översättare. Cellisten Peter Schuback står för musiken. Slaviska språk vid Stockholms universitet, Epix Bokförlag och Rönnells Antikvariat hälsar välkomna.

Amsagor för vuxna barn. Redan titeln antyder att poeten vistas i två världar, har en fot i varje och bevarar kroppsbalansen genom att förhålla sig ironiskt till båda.

Leonard Neuger (1947–2021) lämnade Polen 1983 när hans demokratiska engagemang hade kommit i vägen för fortsatt arbete som universitetslärare. Han fann en fristad i Sverige. Som professor i polska språket och litteraturen vid Stockholms universitet skulle han ägna större delen av sitt yrkesverksamma liv åt ett unikt kulturellt brobygge mellan sina två hemländer. Han har introducerat den polska kulturen för generationer av litteraturintresserade svenskar. Som prisad översättare har han låtit polska läsare stifta bekantskap med Bellman, Stagnelius och Tranströmer med flera.

Den skvatt galna och hejdlöst humoristiska polska förlagan till Amsagor för vuxna barn kom ut 2018. Denna svit om 18 dikter roar och oroar läsaren på flera plan vilka ömsom samverkar, ömsom kolliderar i ett oupphörligt flöde av gnistrande möten. Här finns en klassisk ådra i Aisopos och La Fontaines efterföljd. Parallellt med fabuleringen löper språket i eget spår och utbryter i kaskader av fonetiska och fraseologiska associationer. Spänningsfältets ena pol utgörs av filosofisk eftertanke med vilken poeten godmodigt men inte utan ironi betraktar fabelfigurernas envisa och oftast föga framgångsrika jakt på sensmoralen. Dess motpol är ohämmad nonsenshumor som kommer med ekon från Lewis Carroll, Sławomir Mrożek och många dem emellan, men som är oefterhärmligt Neugers egen. Som en av poetens vänner uttrycker det i bokens efterord: ”Något så underbart knasigt kunde ingen annan ha gjort.”

Var och en av Jurek Hirschbergs svenska Amsagor är ett resultat av sammandrabbningen med ett distinkt tolkningsproblem som Leonard Neuger hade planterat i förlagan. Maria Hordyj-Jönsson, som även har illustrerat den polska upplagan av Fredmans epistlar och sånger i Neugers översättning, har skapat ett färgsprakande och något hotfullt visuellt universum som en passande inramning för denna säregna poesi för vuxna barn, det vill säga för de flesta.

*

Hör Jurek Hirschberg läsa Amsagor och se Maria Hordyj-Jönssons bilder.

Läs Jurek Hirschbergs berättelse om Leon Neuger och översättaren i underlandet.

Läs vad andra har sagt om Amsagor för vuxna barn.

Köp boken hos Epix Bokförlag: epix.se/amsagor