Kungen och näktergalen – Mascha Kalékos första svenska boktitel

Mascha Kaléko: Kungen och näktergalen

Översättning från tyska: Jurek Hirschberg
Bild: Magda Korotyńska
Efterord: Horst Schröder

Originalets titel: Der König und die Nachtigall

Epix Bokförlag AB 2021
ISBN 978-91-7089-299-8, 40 sidor

Mascha Kaléko föddes 1907 i en judisk familj i den numera polska staden Chrzanów. Som en av Den nya saklighetens främsta affischnamn gjorde hon i slutet av 1920-talet succé i Berlin med sina ömsinta dikter om ”små människors” vardag, drömmar, kärlek och ensamhet. Hon drevs i exil vid Hitlers makttillträde och levde i New York, sedan i Jerusalem. Hon dog i Zürich 1975. Idag framstår hon som en av de mest betydande moderna tyskspråkiga lyrikerna och är även en av Tysklands mest älskade poeter. Läs mera i Horst Schröders efterord.

Detta är mig veterligen första gången som en dikt av Mascha Kaléko publiceras på svenska. Här slingrar den sig genom Magda Korotyńskas magiska bildvärld.

Höret, was sich einst begeben
In dem Lande Werweißwo,
An dem Hofe des Regenten
In dem Schlosse Sowieso.
Hören vad som sig hänt haver
Uti landet Därådå
Vid regentens höga säte
Uppå slottet Siåså.

Översatt från tyska av Jurek Hirschberg

Boken kan köpas direkt från förlaget eller hos välsorterade bokhandlare.