Przed i po. Czesław Miłosz – Zabrze, Łaźnia Łańcuszkowa

Łaźnia Łańcuszkowa
Trzecia sesja zabrzańskich konferencji literackich z cyklu „Przed i po” poświęcona jest twórczości Czesława Miłosza.

Literacka konferencja naukowa „Przed i po. Czesław Miłosz” odbędzie się 10 i 11 października 2019 r. w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu przy ul. Wolności 408.

Poprzednie konferencje z cyklu „Przed i po” zajmowały się twórczością Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza.

Zapoznaj się z tegoroczną listą uczestników, programem i dalszymi szczegółami na stronach konferencji.

Moim tematem będą radości i trudności tłumaczenia poezji Miłosza.