Tłumaczenia poświadczone również na język polski

Szwedzki urząd państwowy Kammarkollegiet postanowił przydzielić mi uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka szwedzkiego na polski. Certyfikacja ta uzupełnia moje wcześniejsze uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka polskiego na szwedzki. Jestem dzięki temu jedynym szwedzkim tłumaczem uprawnionym do poświadczania własnych tłumaczeń między językiem szwedzkim i obcym w obu kierunkach.

Proszę o zaznajomienie się z moimi usługami językowymi.