Nu även auktoriserad översättning till polska

Kammarkollegiet har auktoriserat mig som translator till polska. Jag är sedan tidigare auktoriserad translator från polska till svenska. Därmed kan jag som en av mycket få svenska översättare själv utföra och bestyrka översättningar i båda riktningar mellan svenska och ett främmande språk.

Läs gärna mera om mina språktjänster.