Dorota Szatters: Jerusalem i Warszawa

Dorota Szatters: Warszawskie Jeruzalem – omslaget till den polska utgåvan

1939: staden finns. 1945: staden är borta. Dorota Szatters senaste diktsamling signalerar redan i titeln att den inte ryggar tillbaka för svåra ämnen. I detta Jerusalem i Warszawa (den polska originaltiteln: Warszawskie Jeruzalem) finns både Warszawa och Jerusalem, där finns paradoxen av två städer i en, två folk i ett, av stadsborna som lider tillsammans, men var för sig. Där finns dikotomin av liv och död – husens och människornas död, gatornas och familjernas, stadsdelarnas och nationernas. Och det finns ett motiv som slingrar sig genom dessa sidor och behåller sin särart, förblir monolitiskt stelnat i något odelbart som vägrar att inordna sig i ödes- och lidandegemenskapen. Det är judarnas död.

Dorota Szatters är en poet som känner såväl som tänker. I annat fall skulle hon vara tvungen att välja mindre halsbrytande ämnen. Hennes Jerusalem i Warszawa bevisar att det idag är möjligt – och därmed nödvändigt – att skriva poesi om Förintelsen.

Bland de dikter som jag har översatt till svenska väljer jag ur denna samling en – den allra sista, där poeten avslutar sin vandring bland ruinerna och konfronterar det mörkrets hjärta som vi har gemensamt: människans förmåga till ondska.

Auschwitz

boję się
tych walizek
zdjęć rodzinnych strzępów gazet
książek okularów butów smoczków
włosów zębów
czaszek

tego co w nas drzemie złowrogie i ciche
co głęboko ukryte i niespodziewane
czemu nie daję wiary ani racji bytu

a jednak
JEST

Auschwitz

jag räds
dessa resväskor
familjefoton tidningsrester
böcker glasögon skor nappar
hår tänder
skallar

allt som slumrar i oss hotfullt och tystlåtet
som vilar på djupet fördolt och oanat
som jag inte tror på som inte får finnas

men ändå
ÄR

Översatt från polska av Jurek Hirschberg

Bekanta dig med Dorota Szatters föregående diktsamling. Läs ”Eremiten” ur diktcykeln Gruvskift.

Jurek Hirschberg