Pogrom w Tarnopolu 4 – 10 lipca 1941

Salomon Hirschberg złożył w 1948 roku zeznanie o zbrodniach na Żydach, dokonanych w jego rodzinnym mieście Tarnopolu w lipcu 1941 roku, w okresie bezpośrednio po wycofaniu się Sowietów i wkroczeniu Niemców. Zeznanie to znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Udostępniam opatrzony przeze mnie uwagami protokół zeznania mojego ojca.

Na moich stronach w wersji angielskiej udostępniam również tłumaczenie na język angielski protokołu zeznania wraz z uwagami, jak również mój komentarz.

[Read Salomon Hirschberg’s testimony here.]