Pogromen i Tarnopol den 4–10 juli 1941

Salomon Hirschberg lämnade 1948 ett vittnesmål om massmordet på judarna i hans hemstad Tarnopol i juli 1941, omedelbart efter att den sovjetiska ockupationen hade avlösts av den tyska.

På mina engelskspråkiga sidor publiceras en översättning från polska av protokollet av min fars vittnesmål om pogromen i Tarnopol. Jag har försätt vittnesmålet med noter och kompletterat med en kommentar.

Salomon Hirschbergs polskspråkiga vittnesmål med mina noter finns att läsa här.