Om Grażyna Wojcieszko

Hon är polska, bor sedan många år i Bryssel och skriver märkliga, överraskande, sensuella dikter när hon inte arbetar på Europeiska kommissionen. Grażyna Wojcieszko har publicerat fyra diktsamlingar. Mina svenska översättningar av nio dikter ur den näst senaste, Les abattoirs de Bruxelles från 2008 (nej, polska liknar inte franska, det är titeln som är exotisk) har publicerats i tidskriften Suecia Polonia.

Jag presenterar några dikter till ur denna samling samt även ett par ut hennes senaste, Drömmen om spårvagnen, utgiven 2012. Här finns ett svenskt bidrag till polsk tjugohundratalspoesi: poeten har inspirerats till en av dikterna av de rådjur som härjar i trädgårdarna utanför Stockholm.

Fler dikter i original och översättning kan läsas på Grażyna Wojcieszkos hemsida.