Traktater på vers av Czesław Miłosz nu på svenska

Alla traktater på vers av Czesław Miłosz har kommit ut i en tvåspråkig polsk-svensk utgåva (Czesław Miłosz, Traktater på vers, förord och översättning av Jurek Hirschberg, Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå 2016, 412 sidor).

Traktater på vers

I boken ingår:

  • Traktat om moralen,
  • Traktat om poesin,
  • Sex föreläsningar på vers,
  • Traktat om teologin,
  • författarens kommentarer till Traktat om poesin och Traktat om teologin,
  • författarens samtal med Renata Gorczyńska, Aleksander Fiut och Andrzej Franaszek om Traktat om moralen och Traktat om poesin.

Ur förlagets presentation:

Traktaterna om moralen, poesin och teologin samt de sex föreläsningarna på vers är skrivna mellan åren 1947 och 2001 och utgör ett tvärsnitt av Czesław Miłoszs digra diktargärning. Den storslagna ansatsen är att beröra nära nog allt som kan angå en poet: historia, filosofi, religion, natur, kultur, egna vägval, nationens ödesfrågor och civilisationens dilemman – och framför allt frågan om poetens ansvar inför litteraturen och språket.

De stora diskursiva dikterna har aldrig tidigare publicerats i en samlad separatutgåva, dessutom generöst kommenterad av Czesław Miłosz själv. Det är desto mera glädjande att kunna presentera den just på svenska.

Om betydelsen av litterära texter kan mätas i omfånget av kommentarer som dessa har väckt eller i antalet bevingade ord som de har alstrat i vardagsspråket, så måste dessa dikter betraktas som oerhört centrala – troligen de mest centrala – i polsk 1900-talspoesi. I tider av stora omvälvningar ter sig dikternas frågeställningar mera allmänmänskligt giltiga än någonsin även för dagens svenska läsare.

Läs mera på förlagets webbsida, eller se vad andra har sagt om dikterna.