Głosy o traktatach wierszem Czesława Miłosza

Kilka głosów o traktatach wierszem Czesława Miłosza, obecnie dostępnych w tłumaczeniu na szwedzki: „Traktat moralny jest fascynującym zapisem zmagań z terrorem historii. Miłosz … zaprotestował przeciwko takiej formie moralnego relatywizmu, w której zakłada się, że kryteria moralnej oceny ludzkich zachowań można wydedukować ze znajomości tajemnic Weltgeistu.” – łukasz tischner cytując leszka kołakowskiego „Traktat poetycki … […]

Traktaty wierszem Czesława Miłosza w tłumaczeniu na szwedzki

Wszystkie traktaty wierszem Czesława Miłosza ukazały się w dwujęzycznym wydaniu polsko-szwedzkim (Czesław Miłosz, Traktater på vers, przedmowa i tłumaczenie: Jurek Hirschberg, Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå 2016). W skład tomu wchodzą: Traktat moralny, Traktat poetycki, Sześć wykładów wierszem, Traktat teologiczny, komentarze autora na temat Traktatu poetyckiego i Traktatu teologicznego, rozmowy autora z Renatą […]

Stanisław Jerzy Lec

Życiorys Stanisława Jerzego Leca (1909–1966) jest koncentratem komplikacji losu centralnoeuropejskiego w epoce kataklizmów i totalitaryzmów. Był mistrzem aforystyki, w której wykazywał możliwości wyrazu w skrajnie ograniczonym formacie. Poniżej jego dwa wiersze, które w numerze 2–2014 czasopisma kulturalno-informacyjnego Suecia Polonia towarzyszyły artykułowi Leonarda Neugera o Lecu i Cioranie. Kadr Oto Latający Holender oburącz trzyma przed sobą […]

Zeznanie Salomona Hirschberga o pogromie w Tarnopolu

Protokół zeznań świadka1 [Read the English translation here.] Dr Hirschberg Salomon, ur. 30.04.1903 r. w Tarnopolu, syn Dawida i Fryderyki z d. Goliger, zam. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 2 m. 4, z zawodu adwokat. Protokołował mgr Szternfinkiel Natan. Niemcy wkroczyli do Tarnopola w środę dnia 2 lipca 1941 r. Po wkroczeniu w pierwszych dwóch dniach […]

Pogrom w Tarnopolu 4 – 10 lipca 1941

Salomon Hirschberg złożył w 1948 roku zeznanie o zbrodniach na Żydach, dokonanych w jego rodzinnym mieście Tarnopolu w lipcu 1941 roku, w okresie bezpośrednio po wycofaniu się Sowietów i wkroczeniu Niemców. Zeznanie to znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Udostępniam opatrzony przeze mnie uwagami protokół zeznania mojego ojca. Na moich stronach w wersji angielskiej udostępniam […]

Nowa usługa: tłumaczenia uwierzytelnione z angielskiego na szwedzki

Otrzymałem autoryzację szwedzkiego urzędu państwowego Kammarkollegiet jako tłumacz przysięgły z języka angielskiego na szwedzki. Certyfikat ten uzupełnia moje wcześniejsze uprawnienia tłumacza przysięgłego między językami polskim i szwedzkim w obu kierunkach. Chętnie poinformuję bliżej o moich usługach językowych.

Tłumaczenia uwierzytelnione również na język polski

Szwedzki urząd państwowy Kammarkollegiet postanowił przydzielić mi uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka szwedzkiego na polski. Certyfikacja ta uzupełnia moje wcześniejsze uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka polskiego na szwedzki. Jestem dzięki temu jednym z bardzo niewielu szwedzkich tłumaczy uprawnionych do uwierzytelniania własnych tłumaczeń między językiem szwedzkim i obcym w obu kierunkach. Proszę o zaznajomienie się z […]

Kilka wierszy Grażyny Wojcieszko

Z tomiku Les abattoirs de Bruxelles: Wezwanie na 3:33 nie ma adresu ulicy domu ale kiedy tu weszłam sala była już pełna czy nauczyłam się przenikania przez ściany na bramce ktoś szepnął mi do ucha że, tylko nawiedzeni marą wiedzą jak tu trafić nagle jest ona – zaczyna défilé kreacje w pastelowych kolorach buty i […]

O Grażynie Wojcieszko

Jest Polką, mieszka od lat w Brukseli, gdzie pisze osobliwe, zaskakujące i zmysłowe wiersze, kiedy odrywa się od pracy w Komisji Europejskiej. Grażyna Wojcieszko opublikowała dotychczas cztery zbiory poezji. Moje tłumaczenia na szwedzki dziewięciu wierszy z przedostatniego tomiku, Les abattoirs de Bruxelles z 2008 roku, ukazały się w czasopiśmie kulturalnym Suecia Polonia. Przedstawiam kilka nowych […]

Bolesław Leśmian

[Skrzeble biegną, skrzeble przez lasy, przez błonie] Skrzeble biegną, skrzeble przez lasy, przez błonie, Drapieżne żywczyki, upiorne gryzonie! Biegną szumnie, tłumnie powikłaną zgrają, A nie żyją nigdy, tylko umierają – Umierają, skomląc, szereg za szeregiem. Śmierć jest dla nich właśnie tym po lasach biegiem, Śmierć jest dla nich pędem w niepochwytne cienie – Biegną tylko […]