Marcowe rozmowy w Gliwicach i Słupsku

Życie pod presją. Spotkanie wokół 50. rocznicy Marca ‘68 Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach, 2 marca 2018 r. o godz. 17.00 Jerzy Eisler – Joanna Helander – Michał Sobelman – Dawid Krzesiwo – Jurek Hirschberg – Jacek Schatz – Henryk Albert … oraz instalacja wideo Krystyny Piotrowskiej Szczegóły na stronie Domu Pamięci Utraty Marcowe […]

Jurek Hirschberg: Auferstanden aus Ruinen

Johann Sebastian Bach: Sześć suit na wiolonczelę solo BWV 1007 – 1012 Solista: Yo-Yo Ma. Frauenkirche, Drezno, 31 stycznia 2018 r. Auferstanden aus Ruinen Kiedyś Frauenkirche runęła w gruzy. Teraz Yo-Yo Ma gra Bacha w nowym starym kościele. Gra orkiestrą, która mieszka w jego wiolonczeli. Ma w niej miejsce nawet dla barokowych organów i sporego […]

Jurek Hirschberg w rozmowie z Renatą Gorczyńską

Traktaty Miłosza po szwedzku1 Renata Gorczyńska2: Zapytał mnie pan w mailu, czy dostałam „moją książkę”, choć na okładce widnieje nazwisko autora: Czesław Miłosz, opatrzone nieco demonicznym zdjęciem poety i tytułem po szwedzku: Traktater på vers. Pana wkład złożono dużo mniejszą czcionką. Uściślijmy więc – jest to ponad czterystustronicowa księga zawierająca poezję traktatową Miłosza w pana […]

„Ja, Żyd Nowego Testamentu” – Miłosz o Zagładzie, Sztokholm, 21 listopada, godz. 18.30

Zagłada w poezji Czesława Miłosza jest tematem rozmowy w poniedziałek 21 listopada o godzinie 18.30 w Bajit, nowym centrum oświaty i kultury żydowskiej w Sztokholmie przy Nybrogatan (wejście od Riddargatan między numerem 3 i 5). Eva Ekselius, szwedzka dziennikarka i pisarka, rozmawia z Jurkiem Hirschbergiem, tłumaczem na język szwedzki niedawno wydanych traktatów wierszem (Czesław Miłosz, […]

Jan Darowski: Post mortem

Wtedy rzekł Pan do Kaina: „Gdzie jest brat twój Abel?” A on odpowiedział: „Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?” Jan Darowski urodził się w 1926 roku w tej części Śląska, która tylko sześć lat wcześniej należała do Prus. W 1943 roku został wcielony do Wehrmachtu, przeszedł w Normandii na stronę aliantów i przyłączył się […]

Głosy o traktatach wierszem Czesława Miłosza

Kilka głosów o traktatach wierszem Czesława Miłosza, obecnie dostępnych w tłumaczeniu na szwedzki: „Traktat moralny jest fascynującym zapisem zmagań z terrorem historii. Miłosz … zaprotestował przeciwko takiej formie moralnego relatywizmu, w której zakłada się, że kryteria moralnej oceny ludzkich zachowań można wydedukować ze znajomości tajemnic Weltgeistu.” – łukasz tischner cytując leszka kołakowskiego „Traktat poetycki … […]

Traktaty wierszem Czesława Miłosza w tłumaczeniu na szwedzki

Wszystkie traktaty wierszem Czesława Miłosza ukazały się w dwujęzycznym wydaniu polsko-szwedzkim (Czesław Miłosz, Traktater på vers, przedmowa i tłumaczenie: Jurek Hirschberg, Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå 2016, 412 stron). W skład tomu wchodzą: Traktat moralny, Traktat poetycki, Sześć wykładów wierszem, Traktat teologiczny, komentarze autora na temat Traktatu poetyckiego i Traktatu teologicznego, rozmowy autora […]

Stanisław Jerzy Lec

Życiorys Stanisława Jerzego Leca (1909–1966) jest koncentratem komplikacji losu centralnoeuropejskiego w epoce kataklizmów i totalitaryzmów. Był mistrzem aforystyki, w której wykazywał możliwości wyrazu w skrajnie ograniczonym formacie. Poniżej jego dwa wiersze, które w numerze 2–2014 czasopisma kulturalno-informacyjnego Suecia Polonia towarzyszyły artykułowi Leonarda Neugera o Lecu i Cioranie. Kadr Oto Latający Holender oburącz trzyma przed sobą […]

Zeznanie Salomona Hirschberga o pogromie w Tarnopolu

Protokół zeznań świadka1 [Read the English translation here.] Dr Hirschberg Salomon, ur. 30.04.1903 r. w Tarnopolu, syn Dawida i Fryderyki z d. Goliger, zam. w Katowicach przy ul. Mickiewicza 2 m. 4, z zawodu adwokat. Protokołował mgr Szternfinkiel Natan. Niemcy wkroczyli do Tarnopola w środę dnia 2 lipca 1941 r. Po wkroczeniu w pierwszych dwóch dniach […]

Pogrom w Tarnopolu 4 – 10 lipca 1941

Salomon Hirschberg złożył w 1948 roku zeznanie o zbrodniach na Żydach, dokonanych w jego rodzinnym mieście Tarnopolu w lipcu 1941 roku, w okresie bezpośrednio po wycofaniu się Sowietów i wkroczeniu Niemców. Zeznanie to znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Udostępniam opatrzony przeze mnie uwagami protokół zeznania mojego ojca. Na moich stronach w wersji angielskiej udostępniam […]